Trauma, traumatizace a trauma zohledňující přístup k intervenci

25. 10. 2023 v 10:00
25. 10. 2023 v 16:00
Online, platforma zoom
Přihlásit se a případně získat další informace můžete zde: https://nidar.sk/event
Kurz seznamuje účastníky s moderním pohledem na trauma (včetně komplexního vývojového traumatu) a procesu traumatizace u dětí. Účastníci jsou seznámeni s projevy akutního a chronického traumatu, jakožto i dlouhodobými následky na život, zdraví a vývoj dítěte. Jsou představeny i základní principy trauma zohledňují komunikace a procesu proměny v trauma zohledňující službu.
Celý seznam
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙