V. Jaké mohou být důsledky traumatizace?

Datum zveřejnění:
23. 05. 2023

Jak prožití traumatické události ovlivňuje jedince, jeho blízké, ale i celé komunity a společnost? Co vše může mít trauma na svědomí? 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙