III. Co je traumatizace?

Datum zveřejnění:
23. 05. 2023

Jakým způsobem a jak dlouho může trauma ovlivňovat tělo, mysl a chování? Jak je možné, že někdo přežije mimořádně závažnou událost jakoby bez následků, zatímco jiní jsou následky obdobné situace dlouhodobě či celoživotně ohrožováni?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙