II. Jakou událost je možné označit za traumatickou?

Datum zveřejnění:
23. 05. 2023

Co a proč se děje v našem těle, mysli a chování, jsme-li vystaveni mezním zátěžovým situacím? Jak v takových situacích funguje mozek?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙