Přestože trauma může evokovat bolest a osamělost, je jen na nás, zda ho dokážeme proměnit v naději a sounáležitost. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙