Text_3

Ptáte se, jak mohu pomoci? Jak mám komunikovat s dítětem nebo dospělým, kteří zažili nějaké trauma?  Porozumíte-li traumatu, tomu jak ovlivňuje tělo, mysl i vztahy můžete pomoci ostatním lidem, ale i sobě samotným. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙