Pracujete s dětmi? Máte ve své třídě či ve svém okolí dítě, které je nadměrně neposedné, neukázněné nebo konfliktní? Zamýšleli jste se někdy nad příčinou takového chování? Může to být projev traumatizace a volání o pomoc. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙