XI. Epilog

Datum zveřejnění:
23. 05. 2023

Trauma se dotýká každého z nás. Někteří jsme jej prožili, mnozí pracujeme s traumatizovanými lidmi nebo takové lidi známe. Mnohým událostem nemůžeme zabránit, ale můžeme vytvářet prostředí a vztahy, které pomáhají trauma hojit.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙