IX. Jaké jsou principy trauma zohledňujících služeb?

Datum zveřejnění:
23. 05. 2023

Jaké kroky je nutné učinit, aby naše instituce, organizace či služba uměla při práci s lidmi zohlednit trauma?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙