• Trauma, traumatizace a trauma zohledňující přístup k intervenci (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace A2023/0234-SP)
  • Špatné zacházení s dětmi (maltreatment syndrom) v kontextu vědeckých poznatků 21. století (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace A2023/0233-SP)
  • Únava ze soucitu a syndrom vyhoření (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace: A2023/0239-SP/PC/PP)
Na aktuálně vypsané kurzy se můžete přihlásit na odkaze zde

V případě zájmu uspořádat kurz "na klíč" přímo pro vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na e-mailu info@nidar.cz (Národní institut pro děti a rodinu, z.s.). 

  

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙